управление и извозване на отпадъци велико търново
следете ни:
Български
English
Български

Феникс ВТ ЕООД - управление и извозване на отпадъци

Ние сме специализирани в изкупуване, складиране, транспорт и продажба за вторична преработка на метали, хартия, пластмаси и др. вторични суровини за Велико Търново и региона и извозване на строителни отпадъци.

 

Предлагаме транспорт, временно съхраняване, преработка и търговия с черни и цветни метали (желязо, мед, месинг, алуминий, неръждавейка, олово, акумулатори и др.), ИУЕЕО (излязло от употреба електрическо и електронно оборудване), метални опаковки, хартия (велпапе, картон, вестници и списания, книги, унищожаване на архивни документи и др.), найлон (LDPE, HDPE), пластмаси, РЕТ бутилки, опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, отпадъци от обработени текстилни влакна, абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества, материали, негодни за консумация или преработване, отпадъци от смесени материали, строителни отпадъци и др.

Услуги за юридически лица

Изкупуване на отпадъци с осигурен транспорт и квалифициран персонал за товаро-разтоварна дейност. Изграждане на локални контейнери за периодично извозване на отпадъци Извозване на депо на битови, строителни и други отпадъци Управление на опасни отпадъци. Консултация за водене на отчетност на генерираните отпадъци

Услуги за физически лица

Изкупуване на вторични суровини. При небходимост с осигуряване на транспорт и работници за товарна дейност.

Контакти

Главната база, за физически и юридически лица, се намира в Западна промишлена зона, град Велико Търново, ул. Никола Габровски 75 А (срещу печатница Абагар).

Работно време:

понеделник - петък от 08:00 до 16:50

обедна почивка от 12:00 до 12:30

събота - почивен ден

неделя - почивен ден

 

Приемен пунк за физически лица: квартал Чолаковци, ул. Сан Стефано 32.

Работно време:

понеделник - събота от 08:00 до 17:00

обедна почивка от 12:00 до 12:40

неделя - почивен ден 

 

Телефони за връзка:


+359 889 80 77 80  Георги Георгиев - Мениджър корпоративни клиенти

+359 882 03 04 80  Галина Събева - Еколог / Технически сътрудник

+359 882 03 04 80  Галина Събева - за въпроси свързани с отпадъци на физически и юридически лица 

е-майл: feniks_vt@yahoo.com; feniks_vt@abv.bg