управление и извозване на отпадъци велико търново
следете ни:
Български
English
Български

Управление на опасни отпадъци

В зависимост от харектеристиките и кода на отпадъка, както и от количеството на генерираните от нашите клиенти отпадъци, те се предават за обезвреждане /оползотворяване/ на депа /инсталации/ на териториятя на страната или в чужбина.

За опасните отпадъци, приети от нас, се издават всички необходими придружителни документи, регламентирани със Закона за управление на отпадъците от 13.07.2012г. и действащите Наредби към него, както и по Закона за ДДС (договор, идентификационен документ за транспортиране на опасен отпадък, фактура, складова разписка, кантарна бележка).


Обратно