управление и извозване на отпадъци велико търново
следете ни:
Български
English
Български
Услуги, предлагани от феникс вт еоод
Изкупуване на отпадъци с осигурен транспорт

Изкупуване на отпадъци с осигурен транспорт

ФЕНИКС – ВТ ЕООД разполага със собствен транспорт - товарни автомобили, контейнери и специализирана техника. Разполагаме също и с квалифициран персонал, който при необходимост да обработи и натовари Вашите отпадъци.
Извозване и депониране на битови отпадъци, строителни отпадъци и други

Извозване и депониране на битови отпадъци, строителни отпадъци и други

ФЕНИКС – ВТ ЕООД предлага на своите клиенти изцяло облекчена процедура по извозване на техните отпадъци. Ние организираме целия процес по товарене, разтоварване и плащане на общинска такса за сметище. Извозване на строителни отпадъци, битови и други отпадъци за Велико Търново и региона.
Изграждане на локални контейнери за периодично извозване на отпадъци

Изграждане на локални контейнери за периодично извозване на отпадъци

ФЕНИКС – ВТ ЕООД предоставя на клиентите си качествено нови възможности за търговски взаимоотношения. Целта ни е да изградим и поддържаме близки отношения с клиентите си, да ги обслужваме бързо и ефективно и да им предлагаме цялостни решения за техния бизнес. За целта предоставяме на своите клиенти контейнери за отпадъци, които извозваме според техните индивидуални нужди. Контейнерите могат да бъдат стандартни или според необходимостта на клиента, по негови размери за по-голямо удобство.
Управление на опасни отпадъци

Управление на опасни отпадъци

В зависимост от харектеристиките и кода на отпадъка, както и от количеството на генерираните от нашите клиенти отпадъци, те се предават за обезвреждане /оползотворяване/ на депа /инсталации/ на териториятя на страната или в чужбина. За опасните отпадъци, приети от нас, се издават всички необходими придружителни документи, регламентирани със Закона за управление на отпадъците от 13.07.2012г. и действащите Наредби към него, както и по Закона за ДДС (договор, идентификационен документ за транспортиране на опасен отпадък, фактура, складова разписка, кантарна бележка).
Консултация за водене на отчетност на отпадъците

Консултация за водене на отчетност на отпадъците

Екологичното консултиране по изграждане на система за управление на отпадъците представлява своеобразно посредничество между клиентите и контролиращите органи, следящи за спазване на екологичните норми. Целта на посредничеството е намиране на оптималните параметри на работна система със собствени и привлечени ресурси за разрешаване на проблемите с отпадъците, тяхното намаляване или елиминиране. В резултат на посочените действия се изпълняват изцяло изискванията на контролиращите органи, като едновременно с това се минимизират разходите за изграждане на вътрешнофирмена структура на система за ...
Унищожаване на документи, архив, банкови карти

Унищожаване на документи, архив, банкови карти

За да предотвратите попадането на поверителна информация в случайни лица, ние предлагаме сигурно унищожаване на архив дори и в много големи количества. Машината с която работим има възможност за унищожаване на всякакъв тип мултимедия и е с много високо ниво на информационна сигурност. Материалите за унищожаване се подават на широк плот с движеща се гумирана лента, нарязват се на размер 3,9х40мм., без да има нужда от отстраняване на телбод и кламери. Шредираните архивни документи се пресоват и балират.