управление и извозване на отпадъци велико търново
следете ни:
Български
English
Български

Услуги за юридически лица

Изкупуване на отпадъци с осигурен транспорт и квалифициран персонал

 • Възможност за транспорт
 • Осигурени работници за товаро-разтоварна дейност
 • Възможност за газо-кислородно рязане
 • Съдействие за изготвяне на необходими документи по ЗУО

Изграждане на локални контейнери за периодично извозване на отпадъци

 • Изграждане на индивидуални, според необходимостта, контейнери за отпадъци
 • Изготвяне на индивидуален график на обслужване
 • Поддръжка на чистотата в района на контейнера

Изхвърляне на депо на битови, строителни и други отпадъци

 • Осигурени контейнери с различен размер според вида на отпадъка
 • Осигурени работници за товаро-разтоварна дейност
 • Съдействие за изготвяне на необходими документи по ЗУО

Управление на опасни отпадъци

 • Възможност за транспорт
 • Осигурени работници за товаро-разтоварна дейност
 • Съдействие за изготвяне на необходими документи по ЗУО

Консултация за водене на отчетност на генерираните отпадъци

 • Необходими дневници за водене на отчетност
 • Необходими документи при извършена сделка с отпадъци
 • Съдействие при проверка от проверяващ орган

Унищожаване на документи, архив, банкови карти

 • Високо ниво на информационна сигурност при унищожаване
 • 3,9 на 40мм размер на нарязване

Заявка за извозване на отпадъци

За улеснение за преценка на вид необходим транспорт и брой работници за товаро - разтоварителна дейстност моля попълнете формуляра. Ще се свържем с Вас в рамките на работен ден.

Имена за контакт: *
Име на фирмата: *
Адрес на отпадъците: *
Телефон: *
Период:
Вид на отпадъците: *
Черни метали


Хартия и картонени опаковки

Цветни метали
Полиетиленови опаковкиДруги отпадъци:

Прогнозни количества: кг
Вид услуга


Опис на вида на отпадъците:

*задължителни полета
Снимка(и):
Натиснете бутона отдолу за да изберете снимка