управление и извозване на отпадъци велико търново
следете ни:
Български
English
Български

УПРАВЛЕНИЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ-ФЕНИКС ВТ ЕООД

ФЕНИКС – ВТ ЕООД е регистрирана през 2008г. в град Велико Търново. Основната дейност на фирмата е насочена в областта на изкупуване, транспортиране и търговия с отпадъци от черни и цветни метали (мед, месинг, алуминий, неръждавейка, олово и други видове скрап), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), метални опаковки, акумулатори, хартия, пластмаси, PET бутилки, найлон и др. Фирмата има солиден опит и с дейността по събиране, извозване и съхранение на опасни отпадъци. За изпълнението на посочените дейности, дружеството разполага с висококвалифициран персонал, притежаващ отличен опит в бранша, както и с богата материална база. С тяхна помощ, работния процес протича качествено, коректно и в уговорения срок. ФЕНИКС – ВТ ЕООД е утвърден търговец, предпочитан и търсен от множество клиенти и партньори!

 

С всеки тон рециклирани метали, хартия и пластмаси, ние спестяваме огромни количества въглеродни емисии, спасяваме хиляди дървета от изсичане и спомагаме за изчистването на страната ни от опасни отпадъци. Нека заедно да дадем своя принос за опазване на околната среда.